Sivil motstand

Den illegale sivile motstanden ble formet allerede mot slutten av 1940. Motstanden økte gradvis og eksploderte på grunn av "Lov om Nasjonal Ungdomstjeneste", en lov som ble vedtatt 5. februar 1942. I loven sto blant annet følgende:
"Enhver norsk gutt og jente skal for sin nasjonale oppdragelses skyld og for å tjene sitt folk og fedreland tjenestegjøre i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking. Plikten til ungdomstjeneste begynner 1. januar det år tiårsalder fylles, og opphører 31. desember det år attenårsalder nåes."
Det ble voldsomme protester hos foreldre over hele landet. Loven var et angrep på foreldres rett til å oppdra egne barn. 

Man kan si at den sivile motstanden kan deles i 2. Den organiserte organisasjonen "Sivorg" som for eksempel gjorde sivil sabotasje rettet mot produksjon som var til fordel for tyskerne ved f.eks. Raufoss' ammunisjonsfabrikker. De drev også med en informasjonskrig som var en kamp mellom okkupasjonsmakten sitt forsøk på å tilrøve seg et informasjonsmonopol. Det oppsto illegale aviser og radioer ble gjemt.


Bindersen er et eksempel på den sivile motstanden.

Vi har også den uorganiserte og spontane motstanden som grupperinger eller enkeltpersoner sto bak, avhengig av situasjonen. Den sivile motstanden gikk ut på å kjempe uten bruk av militære kampmidler. De skulle først og fremst bruke ord og holdninger. Binders på jakkeslaget, som betydde "Vi holder sammen", og en kam som stikker opp fra baklomma med betydningen "Vi greier oss selv" er eksempler på "uskyldige" uttrykk for motstand som ble brukt.

Kilder: Også vi når det blir krevet. Mjøsmuseet, 2013
Bilde: http://ndla.no/nb/node/133062?fag=52253

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits